MOTIONÄRER - UNGDOMMAR OCH VUXNA

                                   över 18 år                       under 18 år

3 månader                     840 kr                             670 kr

6 månader                     1 580 kr                          1 250 kr

12 månader                   2 490 kr                          1 790 kr

 

BARN UPP TILL 12 ÅR:

6 månader                        750 kr

12 månader                      1050 kr

Motionärerna betalar i början av månaden, ingen återbetalning av medlemsavgift. HBS medlemmar som INTE betalt sin medlemsavgift (i tid) och vill träna kommer det kosta 50kr/gång och detta betalas direkt på plats innan träningen börjar

 

MATCHBOXARE:

                                                              under 18 år                       över 18 år

Halv säsong (aug-dec eller jan-juni)              1 650 kr                            1 950 kr

Hela säsongen (aug-juni)                             2 900 kr                            3 600 kr

Matchboxare betalar i början av varje säsong via bankgiro eller Swish.

Matchboxarna betalar själva kostnaderna för sina matchböcker och läkarundersökningen när de bestämmer sig för att de vill gå match. Boxaren ska själv försöka ordna läkarundersökningen men självklart hjälper klubben till att ordna det om det behövs. Detta betalas via swish i samband med att ni får matchböckerna.

Vid läger som inte förbundet anordnar så står boxaren själv för ALL kostnad om de vill delta. Detta betalas via swish senast dagen innan avresan. Vid tävlingar står klubben för all kostnad utom maten.

OBS! Matchboxare som inte betalt medlemsavgiften när säsongen börjat står själv för ALL kostnad vid tävlingar/läger oavsett vem som anordnar det. Att du sen betalar när du ska gå match gills inte! 

Bankgiro 463-7856 eller Swish 1234549689

Uppge medlemsavgift och namn